ACTING IT OUT!
Театър на английски език за деца от 4 до 9 годишна възраст

Обучението Acting it out! е съдържателна и привлекателна за децата и техните родители дейност, съчетаваща развитието на детските способности както в творческа, така и в познавателна и емоционално-личностна сфера. Успехът на тази не толкова популярна форма се дължи на високата степен на активност в самия процес на работа и естественото, мотивирано включване на децата. В тази достатъчно съдържателна и привлекателна за тях дейност, умело се съчетават функционалната страна на изкуството – неговият словесен, пластичен, изобразителен и музикален език с основните комуникативни задачи на ранното чуждоезиково обучение.


Използването на драма-ориентирани упражнения и театрални проекти по чужд език се оценява достойно като форма за ранно откриване, подкрепа, изява и стимулиране на творческите заложби и дарования на децата. За това свидетелстват и множеството заслужени награди от сценични изяви на участниците в обучението Acting it out!

НАГРАДИ

1. Грамота за личен принос в утвърждаването на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”

2. Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”

3. Диплом - Лауреат на Международен дистанционен конкурс за детски театрални колективи, "Интер - конкурс", Москва, 28.03.2016 г.

4. Награда за много добро представяне на Международен детски фестивал „Ден на таланта”, Раздел „Театър”,  Национален Дворец на децата, София,19.04.2016 г.

5. Награда за Иновативност от Седма студентска научна сесия на тема: "Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания",  ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 01.06.2011 г.

6. Награда ІІ-ро място в категория „Млад педагог” на Национален конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности, Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”, 24.03.2011 г.

ПУБЛИКАЦИИ

1. Христова, С.  ACTING IT OUT! "Театър на английски език в предучилищна възраст", Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 102-117

2. Христова, С.  ACTING IT OUT! "Театър на английски език в предучилищна възраст": http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/acting-it-out-teatur-na-angliyski-ezik-v

3. Христова, С. „Театральный проект на английском языке – иновационный метод в обучении инстранным языкам на детей дошкольного возраста”, Сборник научных статей - Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи, Научно-издательский Центр Априори, Краснодар, 2012 г., стр. 400-405

4. Христова, С. "Театралният проект на английски език – иновативен метод в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст", Иновации и интерактивни технологии в образованието, Издателство: РБ „Стилиян Чилингиров” - Шумен, 2012 г., стр. 59-63

5. Христова, С. "Театърът на английски език  в предучилищна възраст", Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  Велико Търново, 2011 г. http://www.uni-vt.bg/pages/6189/uplft/d1.pdf

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова