Проект "Български език в игри"

Проектът "Български език в игри" е базиран на  Learning English is Fun! и цели да предостави иновативна педагогическа практика, насочена към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст. Проектът повишава компетенциите на педагогическите специалисти, като предоставянето на апробирани материали отговаря на тяхната нужда за осигуряване на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите и индивидуални особености и интереси, гарантираща цялостното развитие на детето и реализиране целите на езиковото обучение. 

 

Стратегическа цел на проекта е гарантиране на достъп до качествено образование и подкрепа за личностно развитие, чрез използване на игри и игрови упражнения в обучението по българскиезик на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст. 

Специфични цели са:
 • Да се подкрепи разнообразието от потребности на всички деца, както тяхното безпроблемно и активно включване в езиковото обучение, независимо от техния етнос, културна идентичност, познавателни умения и специални потребности.
 • Да се повиши качеството и ефективността на обучението по български език, чрез практическо подобряване на информираността, мотивацията и уменията на учителите, по отношение на пълноценното използване на игрите в образователния процес.
 • Да се предоставят и популяризират специфични образователни материали (методическа Книга за учителя, комплект флашкарти, Книга с копирни материали и др.),  които способстват за цялостното детско развитие.
Награди и отличия:

1. Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето, в категория „Значима иновация” - София, 20.11.2019 г.

 

2. Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.

Публикации по темата на проекта в печатни и он-лайн издания:
 1. Христова, С. „Български език в игри" – успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца от предучилищна възраст, Списание „Детска градина”, брой 2, 2019 г.
 2. Христова, С. «Български език в игри – движи се, пей, мисли!» в конкурса „Защото бъдещето започва от днес”. Споделяне на множество приложими инструменти и механизми за обща подкрепа на децата: линк.
 3. Христова, С. «Цветная дорожка», Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Дидактические игры», електронен ресурс, 2018 г.
 4. Христова, С.  Български език в игри – движи се, пей, мисли!, Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст” на издателство „Изкуства”, бр. 3, 2017 г. от конкурс за научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера за „Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст".
Представяне на постигнатите теоретични и практически изследвания по проекта: 
 1. Първа регионална конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията", тематично направление: „Четивна грамотност на децата и учениците”, Варна, 26.06.2018 г.
 2. Конференция "Детският и началният учител - двигател на мотивацията" на Регионален методически съвет към РУО - Варна в партньорство с Технически университет – Варна, 26.06.2018 г.
 3. Юбилеен национален форум "70 години Световна организация ОМЕП: за мирно и достойно бъдеще на децата", София, 28.05.2018 г.
 4. Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 12-14 юни, 2017 г.
Финансиране на проекта "Български език в игри"

 

Сдружение „Образовай и вдъхновявай” отделя 20 % от своите приходи за изготвяне и печат на образователните материали на проекта „Български език в игри”.

 

Как да подкрепя проекта?
За дарители:

Ако желаете да подпомогнете проекта „Български език в игри”, можете да се включите чрез дарение по сметката на Сдружение „Образовай и вдъхновявай”:

Райфайзенбанк (България) ЕАД; Варна 9000, ул. Цар Симеон I” №32; BIC код: RZBBBGSF; IBAN сметка: BG54RZBB91551007142631BGN

Основание на плащане: Дарение за благотворителна проект „Български език в игри”.

 

Всеки дарител поучава документ за направеното дарение.

 
За доброволци:

Ако желаете да се включите като доброволец към проекта, може да участвате чрез апробиране на игри с Вашите деца и ученици. Повече информация може да получите чрез запитване през контактната форма (или месинджър) или на тел. 0898466638 - Стамена Христова.

Всеки доброволец получава сертифицирано признание за дейността си. 
 

Благодарим за Вашата подкрепа и съпричастност!
 

Адрес

ул. "Академик Атанас Бешков" №35,

вх.А, ет.4, ап.16, гр. Варна

Телефон

0898 466 638

Стамена Христова